Illinois – Ohio St Free Pick with Analysis

Illinois vs. Ohio State College Football Free Pick ...

Louisville – Purdue Free Pick with Analysis

Louisville vs. Purdue College Football Pick 9/2/17 With LAmar...

Maryland vs. Wisconsin Pick with Analysis

Maryland vs. Wisconsin College Football Free Pick 10/21/17...

Mississippi St Football Betting Preview

2017 Mississippi State College Football Betting Preview Last season was a weird...

Penn St – Iowa Point Spread Winner

Penn State vs. Iowa College Football Free Pick ...

Stanford – San Diego State Point Spread Winner

Stanford vs. San Diego State College Football Free Pick...

Auburn Football Preview

2017 Auburn Tigers College Football Preview Auburn wasn't expected to be great...

Clemson – South Carolina Free Pick with Analysis

Clemson vs. South Carolina College Football Free Pick 11/25/17...

Gasparilla Bowl Free Pick with Analysis

Gasparilla Bowl Temple vs. Florida International 12/21/17 No one knows what bowl this is,...

Iowa – Wisconsin Free Pick with Analysis

Iowa vs. Wisconsin College Football Free Pick 11/11/17 Iowa...